Cena obrazu: 10.000,-Kč. Rozmět obrazu (včetně rámu): 59x46cm