Cena obrazu: 12.000, - Kč. Rozmět obrazu (včetně rámu): 77x58cm