Cena obrazu: 5.000, -Kč. Rozmět obrazu (včetně rámu): 46x37,5 cm