Cena obrazu: 2.000, - Kč. Rozmět obrazu  (včetně rámu):  40x52,5 cm