Padrťský horní  rybník, kombinovaná technika, 2021